CRM Yazılımı Nedir?

Bir işletmenin en önemli unsuru müşterilerdir. CRM programları işletmenin can damarı olan potansiyel ve mevcut müşterilerle olan tüm etkileşimi yönetmek için kullanılan sistemlerdir


CRM Nedir?

CRM (Customer Relationship Management – Müşteri İlişkileri Yönetimi), genel anlamıyla, bir kurumun “müşterileriyle” kurduğu etkileşimi sürekli hale getirmek üzere,  Ürün ve hizmetlerinizin hedefine ulaşması, müşterinizle kurduğunuz ilişkinin başarısıyla yönetilmesini sağlayan teknolojik çözümdür.
CRM sistemi, müşteri bilgileri, şirket temsilcileriyle etkileşimler, satın almalar, hizmet talepleri, varlıklar ve teklifler dahil olmak üzere, müşteriyle ilgili tüm verileri toplar, bağlar ve analiz eder. Ardından sistem, kullanıcıların bu verilere erişmesine olanak tanır ve her bir temas noktasında neler olduğunu anlar. Bu anlayış sayesinde, eksiksiz bir müşteri profili geliştirilir ve müşteriyle güçlü bir ilişki kurulur.

Müşteri verileri; satış modellemesi, satış tahmini, bölge segmentasyonu, kampanya tasarımı, ürün inovasyonu ve diğer satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri etkinliklerinde kullanılmak üzere de toplanabilir. CRM yazılımları; müşteri etkileşim sürecini hızlandırmanıza, daha fazla satış anlaşması yapmanıza, müşterilerinizle güçlü ilişkiler kurmanıza, müşteri sadakati oluşturmanıza, en nihayetinde satışları ve kârları artırmanıza yardımcı olur.

Bir işletmenin var olmasının en temel unsuru olan potansiyel müşterileri bulmak, mevcut müşterileri ile olan bağını güçlendirmek, kaybettiği müşterileri yeniden kazanmak üzere tüm pazarlamasatış ve satış sonrası müşteri hizmetlerini uçtan uca tasarlayarak yönetmeye yarayan CRM programı, bugün kurumların müşteri odaklı hatta müşteri merkezli bir işletme olmalarını sağlamaktadır. Next4biz CRM programı, pazarlama ve satış yönetiminizi optimize etmekte, ihtiyaçlarınıza müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaktadır.

Bir CRM programı, tüm iletişim kanallarındaki müşteri etkileşimini tek bir yerde toplar. CRM, merkezi olarak müşteriye dair tüm veriyi yönetmek, müşterinin toplam deneyimini geliştirmek, müşteri memnuniyetini tesis etmek ve müşteriyi elde tutmak üzere müşteri hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu sayede CRM, her ölçekteki işletmenin büyüme ve kâr elde etmesine olanak tanır.


CRM'yi kimler kullanmalı?

CRM Yazılımları neredeyse her zaman satış araçları olarak görülmektedir. Ancak zaman içinde bu çözümler erişimlerini genişleterek pazarlama, e-ticaret ve müşteri hizmetleri işlevlerinin vazgeçilmez birer parçası hâline geldi.

Müşteri ilişkileri yönetimi, gücünü sürekli olarak müşteri verilerini toplama, bu verileri analiz etme ve sonra bu bilgileri kullanarak ilişkileri derinleştirme ve iş sonuçlarını iyileştirme yönteminden alır. Müşteriyle temas kuran her çalışanın "Sizi tanıyor ve size değer veriyoruz" mesajını vermesini sağlar.

Veri temelli bir CRM araçları dizisi, iş performansı için çok önemli olan satış sürecinin ötesinde sizi destekler. Müşterilerinizle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olarak:

Yeni ek ürünleri doğru zamanda, doğru şekilde ve doğru fiyata sunabilir ve satabilir.

Müşteri hizmetleri ekiplerinizin sorunları daha hızlı çözmesine yardımcı olabilirsiniz

Geliştirme ekiplerinin daha iyi ürün ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur


CRM Programının Kullanım Amacı ve  Faydaları Nelerdir?

CRM yazılımları, bilinçli ve üstün müşteri deneyimleri sayesinde sadık müşterilerle güçlü ve etkili ilişkileri destekler. Hedef nedir? Müşterilerinizin size yeniden gelmesini sağlayan deneyimler sunarak müşteri kazanımını ve müşteri elde tutma oranını artırmak. Müşteri ilişkileri yönetimi, bu deneyimleri beş temel yolla destekleyen bir strateji ve araçtır.

  • CRM Satışları Artırır: Satış süreci oluşturmayı, uygulamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. Satış ve pazarlama görevlerini otomatikleştirir ve satış verisini analiz edilebilir hale getirir. Tüm bunlar ise satışların ve satış verimliliğinin artmasına neden olur. Aynı zamanda doğru müşteriye doğru zamanda doğru teklifi ileterek daha fazla satış başarısı elde edilir.
  • CRM Müşterileri Elde Tutmayı Sağlar: Elde tutma ve tutundurma oranları, bir şirketin ticari başarısı için en önemli kriterlerdir. Müşteri kaybı, ticari büyümenin önündeki en büyük engeldir. CRM araçları, müşteri sorunlarının kalıcı olarak çözmesine imkan vererek müşteri elde tutma oranını artırır. Müşteri yaşam döngüsü analizleri ve sorunların kök nedenlerinin analizleri ile gelişim alanları tespit edilip kalıcı çözümler yaratılır.
  • CRM Verimliliği Artırır: Tüm önemli günlük pazarlama ve satış faaliyetlerinin tek bir noktadan yönetilmesi kurum içi ve dışı ekip üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştırır. Proje yönetimi disiplini içerisinde gerçekleştirilen tüm görevler için eşgüdüm sağlanır. Görevlere yönelik analizler, işlerin yürütülmesine dair iç görülerin olgunlaşmasına yardımcı olurken iş süreçlerinin sürekli optimize edilmesine katkıda bulunur.
  • CRM Müşteri Deneyimini Geliştirir: Bir CRM programı, etkileşimde bulunulan herkesin profilini oluşturmak için tüm müşteri bilgilerini toplar ve yönetir. Bütün kaynaklardan ve iletişim kanallarından gelen müşteri verisi CRM üzerinde konsolide olarak müşteri davranışlarını daha iyi anlamak için gerekli analizlerin yapılmasını mümkün hale getirir. Bu sayede müşterilerinizi gerçek anlamda tanıyarak tüm satış, pazarlama ve satış sonrası müşteri hizmetleri faaliyetleri uçtan uca yönetilir ve müşteri bağlılığı için tüm adımlar tanımlanarak sürekli geliştirilir.
  • CRM Bilgi Paylaşımını Kolaylaştırır: İster müşterilerle isterse kurum içi çalışanlarla yaşanan bilgi eksikliğinden kaynaklanan iletişim kazaları zaman ve itibar kaybetmeye neden olur. Bilgiye kolay ulaşma imkanı sağlayan CRM sistemlerinin bilgi birimi araçları ile işbirliğine dayalı kurum kültürü oluşur. Kurumda ekip üyeleri ve müşterilerle kurulan iletişim pürüzsüz ve şeffaf hale gelir.
  • CRM İşletmeye Şeffaflık Kazandırır: CRM programı, tüm görevleri, müşteri bildirimleri üzerindeki çalışmaları kaydederek ve kimin ne yaptığını tanımlayarak daha fazla şeffaflık kazanma imkanını sağlar. Satıştan müşteri hizmetlerine kadar tüm aktivitelerin üzerinde yönetildiği ve izlendiği bir kurumsal platform, işbirliğini teşvik eder ve performansın görünürlük kazanmasını sağlayarak ölçümlenmesini ve yönetilmesini sağlar.,

CRM programları hayatı kolaylaştırır. Bununla birlikte yarattıkları sonuçlar da işletmenin hayatta kalması ve büyümesi için kritik öneme sahiptir. Bugün tüm dünyadaki satış organizasyonlarının büyük çoğunluğu farklı operasyonel gerekçelerle bir CRM kullanıyor. Ancak CRM uygulamaları özellikle yaşanan dijital dönüşüm süreçlerine bağlı olarak artık şirketlerin müşteriyi elde tutmak gibi daha stratejik fonksiyonlar için tercih edilmektedir.

Çağrı Merkezi altyapında kullanılan tüm teknoloji ürünlerinin yanı sıra telekominikasyon ve aktif network cihazları ile ilgili tüm blog yazılarımıza buradan ulaşın.